Blogolj!

Fakoppantók a Ligetben

Izgalmas hírek érkeznek a Városliget tájékáról, elkészült a zöldfelületi körkép, ami alapján majd ki lehet írni a tájépítészeti pályázatot. Ugye arról a pályázatról beszélünk, ami majd meghatározza a park új arculatát, és arról is rendelkezik, hogyan hasznosulnak majd a projektnek köszönhetően felszabaduló, új zöldfelületek.

A teljesség kedvéért az alábbiakban olvasható a teljes sajtóközlemény, érdekes olvasmány, ajánlott.

Történelmi feladat vár a magyar tájépítészekre

Fadiagnosztikai vizsgálattal egybekötött zöldfelületi körképet adott a Liget Budapest és a FŐKERT a Városliget jelenlegi állapotáról. Mindezt az teszi aktuálissá, hogy hamarosan kiírják a park tájépítészeti pályázatát, melynek eredményeként a 21. századi parkfunkciókat is teljes mértékig kielégítő, világszínvonalú aktív közösségi térré válhat a most rossz állapotban lévő 200 éves közpark. A főváros második legnagyobb közparkja jelentős szerepet tölt be a városi lakosság életében. A Liget zöldje és a park arculata számtalanszor változott a kezdetektől napjainkig, igazodva minden korszak társadalmi igényeihez. A város első főkertésze Fuchs Emil volt, aki Pecz Árminnal már 1865-től foglalkozott a Városliget parkosításával.

A park megújítása ma égető feladatunk. A fénykorában európai hírű közpark mára lepusztult, a fák jó része elöregedett, életterük beszűkült, s ezzel együtt a teljes növényállomány biológiai értéke is csökkent. Ha vannak is öreg fák a park több mint 6000 fős állományából, a nem megfelelő közbiztonság és a leromlott funkciók miatt a park mára sokak számára Budapest kevésbé vonzó kikapcsolódási helye lett. „A parkfejlesztés célja az értékes fák megóvása a teljes zöldfelület megújításával együtt, illetve egy világszínvonalú rekreációs és kulturális funkciókat együttesen kiszolgáló zöld közösségi tér megalkotása. A park felújított játszóterekkel, új utcabútorokkal, kivilágított futókörrel, kijelölt kutyafuttatóval, új bicikli utakkal és egyéb sportolási lehetőségekkel gazdagodhat, hogy 2018-ra a most burkolt felületek helyén a zöldterület több tízezer négyzetméterrel való bővítése után a Városliget zöldjének aránya a jelenlegi mintegy 60 százalékról 65 százalékra nőjön. A hamarosan kiírásra kerülő nyílt, nemzetközi tájépítészeti pályázat előkészítése során a Liget Budapest több mint 200 civil szervezettel és intézménnyel egyeztetett, hogy a közpark megújítása valós igények alapján történjen.”- mondta Bajzik Zsófia, a Városliget Zrt. projektigazgatója.

 

A Fakataszter alapján összesen 6358 db fa felmérésre került
A Liget Budapest Projekt keretében elkészült a Városliget teljes körű fakatasztere, amelyhez hasonló léptékű felmérés a Liget történetében korábban még nem készült. A felmérés tartalmazza az összes fellelhető fa pontos helyét, törzsátmérőjét, és alkalmas minden fa pozíciójának pontos meghatározására. A felszín felett 1 m magasságban mért átmérő adat az adott példány méretéről és koráról ad információt. A teljes terület minden, 10 cm-nél vastagabb átmérőjű, vagy az ennél vékonyabb átmérőjű, de telepített fájára kiterjedő, részletes fakataszter elkészítése során a szakemberek elvégezték a fák részletes felmérését, amely tartalmazza a fák elhelyezkedését, darabszámát, fafaját, törzsátmérőjét, koronaátmérőjét, magasságát, gyökérzetét és gyökérnyak-, törzs-, koronaalap és korona állapotát, egészségi állapotát, életképességét, dendrológiai, történelmi értékét, ápolási javaslatot. Így mindösszesen 6358 db fa felmérése készült el.

A FŐKERT mindezek mellett minden évben elkészíti az ún. parkadatot, melyben részletesen nevesítve megtalálható a parkban lévő valamennyi parkalkotó elem (növényzet, padok, játszóterek, hulladéktárolók stb.).

A fák egyik legfontosabb diagnosztikai vizsgálata az ún. Fakopp vizsgálat
A terület kezelője a fák állapota alapján készíti el az éves szakmai tervet, melyben darabszámra szerepelteti a fákon elvégzendő ápolási munkákat: kivágás, visszavágás, gallyazás, tuskóeltávolítás, ültetés, stb. A különféle diagnosztikai módszerek egyike az ún. fakopp vizsgálat. Az első, kereskedelmi forgalomba került fakopp 2d akusztikus tomográfot a FŐKERT Nonprofit Zrt. kezdte el hazánkban használni. Az átadása a Városligetben történt, így a kertészeti telep előtt álló nagy platánokon végezték el az első próbamérést. A terület legidősebb fáinak részletes favizsgálata 2008-ban kezdődött; a terület fáinak állapota folyamatosan ellenőrzött, az ún. „biztonságossági favizsgálat” minden évben lezajlik, a „részletes favizsgálatra” pedig, amely tartalmazza a műszeres favizsgálatot is, 3-5 évenként kerül sor. Az időszakos részletes favizsgálatok 2014-ben kezdődtek el, akkor a megvizsgált közel 400 idős fából 145-ön végeztek műszeres vizsgálatot is. Ez a favizsgálat a következőkből áll: a fa minden részének részletes vizsgálata, feljegyzés, faápolási javaslattétel, szakvélemény készítés, a biztonsági szempontok figyelembe vétele mellet a fa különleges kezeléseinek és speciális ápolási munkáinak elvégzésének mérlegelése, illetve javaslata is. „Az öreg platánfák belseje nagy részben már korhadásnak indult, továbbá a vizes talajzat miatt sekély gyökérzetűek, így mára sajnos gyakoribb közöttük az elhalás, emiatt rendszeres vizsgálatuk különösen fontos.” – mondta el Szaller Vilmos, a FŐKERT fadiagnosztikáért felelős vezetője.

Történelmi feladat vár a magyar tájépítészekre

A Liget teljes parkfejlesztése időszerű és fontos feladat, több mint 200 civil szervezet és intézmény megkeresése után, idén nyáron kiírásra kerül a nemzetközi nyílt tervpályázat a Városliget megújítására, mely nem kis feladatot ró a tájépítészekre. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövelt zöldfelülettel újul meg a Liget. Akadálymentesítés, közvilágítás javítása, sportpályák felújítása, kivilágított futókör kialakítása - csak néhány, a civilek által megfogalmazott javaslatok közül. A pályázatnak fontos feladata lesz a térszerkezet fejlesztése, az értékes növényzet védelme, a szükséges zöldállomány pótlásának és frissítésének hosszú távú ütemezése, új cserjék, évelők telepítésével és a meglévő pázsitfelület felülvetésével. Továbbá a park intelligens üzemeltetésének felállítása (fejlettebb öntözőrendszerek, koordinált szemétszállítás, közbiztonságot érintő fejlesztések stb.) is a projekt kiemelt feladata lesz.

A Liget mintegy 60 százaléka jelenleg zöldfelület, míg beépítettsége, azaz a jelenlegi épületek által elfoglalt terület aránya 5,7 százalék. A fennmaradó 35 százalék nagy részét a több százezer négyzetméter burkolt felület teszi ki. A felesleges beton, a kétszer kétsávos utak, járdák, buszmegállók, vagy autóparkolók megszüntetése és újragondolása nélkülözhetetlen, mely különösen fontos eleme lesz a parkmegújítási tervezésnek is. A burkolt felületek zöldesítésével talajszinten, teljes értékűen növelhető a park zöldfelülete, így 2018-ra megvalósulhat a legalább 65 százalékos zöldterületi arány.

https://lizse.blogstar.hu/./pages/lizse/contents/blog/13775/pics/14350657822188196_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?