Blogolj!

Párizsban járt a Magyar Zene Háza

Meglepő, de annál kellemesebb helyről igazolta vissza az élet, hogy a Ligetben bizony valami különleges készülődik. A Fudzsimoto Szu ál­tal meg­álmodott Magyar Zene Háza ins­pi­rál­ta ru­ha­köl­te­ménnyel ér­ke­zett az idei pá­ri­zsi di­vat­hét­re az Akris nevű sváj­ci di­vat­cég.  

A Liget Budapest Pro­jekt keretében a Városligetbe ter­ve­zett épü­let te­te­jé­nek át­tö­ré­ses or­na­men­ti­ká­ját idé­ző ru­ha­da­rab az Akris di­vat­ház 2016-os ta­va­szi-nyá­ri kol­lek­ci­ó­já­ba tar­to­zik, amely­nek min­den da­rab­ját a ja­pán sztár­épí­tész egy-egy emb­le­ma­ti­kus mun­ká­ja ins­pi­rál­ta.

A svájci cég szerint a ru­há­val a Városligetbe ál­mo­dott épü­let­nek a kör­nye­zet­tel va­ló könnyed kap­cso­la­tát sze­ret­ték vol­na hang­sú­lyoz­ni. "Fudzsimoto Szu olyan épí­tész, aki meg­ér­ti, hogy a sze­mün­kön kí­vül több ér­zék­szer­vünk is van" - idéz­te a kre­a­tív igaz­ga­tót az ArchDaily nem­zet­kö­zi épí­té­sze­ti por­tál.

Az épít­ke­zés a ter­vek sze­rint jö­vő nyá­ron kez­dő­dik a Városligeti-tó part­ján, a volt Hungexpo iro­dák he­lyén, mi már nagyon várjuk. Addig is nézzék meg interjúnkat a japán sztárépítésszel:

Címkék: Hír
https://lizse.blogstar.hu/./pages/lizse/contents/blog/21746/pics/14451580283147982_800x600.jpg
Hír
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?